Cùrsaichean Dràma/Gaelic Drama courses

Tòiseachadh air Dràma sa Ghàidhlig
30 Iuchar – 3 Lùnastal 2012 (Cùrsa 5 làithean)

Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach (le Royal conservatoire of Scotland)
£450 (Bidh seòmar-cadail is biadh ann airson 5 oidhche mar phàirt den chosg seo)
Chaidh an cùrsa 5 làithean seo a dhealbh do dhaoine aig aois 17 is nas sine agus do luchd dràma proifeiseanta a tha airson na sgilean drama aca sa Ghàidhlig a leasachadh. Bhiodh e feumail do dhaoine a tha ag iarraidh cothrom air dràma a dhèanamh aig an ath ìre, barrachd trèanaidh a dhèanamh no dreuchd fhaighinn sa ghnìomhachas seo.
Stiùirichean a’ Chùrsa:Artair Donald le Liz Carruthers

Acting: Gaelic Drama (Sabhal Mòr Ostaig, Skye)
30 July – 3 August 2012
£450 (all inclusive – 5 night accommodation & catering @SMO) In partnership with the Royal Conservatoire of Scotland.Throughout this bilingual 5 day course, participants will engage in a series of workshops and discussions with Sabhal Mòr Ostaig’s Drama Artist in Residence, Artair Donald and freelance Director Liz Carruthers.
Suitable for anyone with an interest in Gaelic and Drama, the course will provide a challenging and supportive environment in which to explore and develop acting skills.

Teagasg Dràma tron Ghàidhlig
6 – 10 Lùnastal 2012 (Cùrsa 5 làithean)

Sabhal Mòr Ostaig
£450 (Bidh seòmar-cadail is biadh ann airson 5 oidhche mar phàirt den chosg seo)
Chaidh an cùrsa 5 làithean seo a dhealbh do luchd dràma na Gàidhlig a tha airson na sgilean teagaisg aca a leasachadh.
Anns a’ chùrsa seo bithear an sàs ann an sreath de bhùithtean-obrach is chòmhraidhean cuide ri Maggie Kinloch, Iar-Phrionnsapal a’ Chonservatoire, agus an cleasaiche agus stiùiriche, Artair Donald , aig a bheil a’ Ghàidhlig.

Teaching Acting: Gaelic Drama (Sabhal Mòr Ostaig, Skye)
6 – 10 August 2012

£450 (all inclusive – 5 night accommodation & catering @SMO)
This week-long summer school is designed for anyone interested in developing teaching skills.
Throughout the course, participants will engage in a series of workshops and discussions with Professor Maggie Kinloch, Vice Principal at The Royal Conservatoire of Scotland and Artair Donald, Drama Artist in Residence at Sabhal Mòr Ostaig.
Although taught bilingually, this course is most suitable for teachers and theatre practitioners with a reasonable grasp of the Gaelic language and will provide a supportive and challenging environment in which all participants can explore and learn.

Deadline
Friday 27th July 2012 at 12:00

This opportunity is available in: Isle of Skye, Highland

For further information, please contact sm00cg@groupwise.uhi.ac.uk (Short Course Manager, Sabhal Mòr Ostaig), or call +44(0)1471 888 437/242.  You can also view further information by clicking on this link.   

< Browse All Articles

Institutions

Sign Up for our newsletter

  • By signing up to our mailing list you are agreeing to be contacted by SDTN. You can view our Privacy Statement at https://sdtn.org/privacy/